• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сул орон тооны зар

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны сул орон тоог нөхөх тухай-2018.03.19
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Дархан-Уул аймаг дахь ахлах шинжээчийн сул орон тоог нөхөх тухай-2018.02.12
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Өвөрхангай аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2017.11.29
Үзэх
Монгол улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Ажлын албаны даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна
Үзэх
Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь ахлах мэргэжилтний сул орон тоог нөхөх тухай-2016.11.22
Үзэх