• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт

Хүний эрхийн сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа /оноор/ Хүний эрхийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах, олон нийтэд хүний эрхийн боловсрол олгох, эрхийнхээ төлөө тэмцэх чадварыг бий болгох зорилгоор  төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, иргэдэд чиглэсэн олон төрлийн сургалтуудыг зохион явуулдаг бөгөөд хамрах цар хүрээ жилээс жилд улам бүр нэмэгдэж байна. Сургалтуудыг тухайн жилийн тэргүүлэх чиглэл, Комиссын жилийн төлөвлөгөө, байгууллага хамт олны хүсэлт, хамтран ажиллах саналд үндэслэн тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд аливаа салбарыг онцлог, эрэлт хэрэгцээнд  тохирсон хүний эрхийн сургалтын арга зүй, агуулгыг боловсруулан ажилладаг. Тооны хэлээр Он 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Цаг 486 193 197 233 351 646 400 609 435 389 N/A 403 N/A Оролцогч 3338 1895 387 2012 2996 4128 2749 4460 3855 2952 1809 N/A 1149