• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хүний эрхэм чанар, төр ба хүмүүнлэг нийгэм" №04

Илтгэгчийн танилцуулга: Төмөрсүхийн УНДАРЪЯА  МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ: Засаглал, ардчилал, улс төрийн соёл, иргэний нийгэм, хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэр зэрэг сэдвээр академик болон бодлогын судалгаа хийх Хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, иргэний нийгмийн хөгжил, ардчилсан засаглалыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн бодлогод нөлөөлөх олон нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх ажил зохиох, чиглүүлэх Иргэний нийгмийн ажилтан, сэтгүүлч, судлаач болон төрийн албан хаагчдын дүн шинжилгээ, судалгааны чадавх дээшлүүлэх сургалт явуулах Ардчилсан засаглал, эмэгтэйчүүдийн эрх, хүний эрх, хэвтээ тэнхлэгт манлайлал, иргэний нийгэм,  нийгмийг өөрчлөх мэдээлэл харилцааны стратеги зэрэг сэдвээр эмэгтэйчүүд, залуус болон иргэний нийгмийн ажилтнуудын чадвар, чадавхыг дээшлүүлэх сургалт зохион явуулах, сургалтын оролцооны болон сонирхолтой, шинэлэг аргачлал боловсруулах Эмэгтэйчүүдийн эрхийн ба хүний эрхийн ТББ-уудын хөгжлийг дэмжих, эв нэгдэл, хамтын ажиллагааг нь бэхжүүлэх ОДООГИЙН АЖИЛ МОНФЕМНЕТ үндэсний сүлжээ: Ерөнхий зохицуулагч (2007-) "Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл: Зөвлөх (2012-) Хөгжил дахь эмэгтэйчүүдийн эрх (Association for Women’s Rights in Development - AWID) олон улсын байгууллага: Удирдах зөвлөлийн гишүүн (2009-) Нээлттэй Нийгэм Форум: Удирдах зөвлөлийн гишүүн (2009-) Эмэгтэйчүүдийн эрхийн хэрэгжилтийг хянах Ази Номхон далайн төв (International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific - IWRAW/AP): Бүс нутгийн сургагч багш (2009-) Азийн ардчиллын төлөө дэлхийн форум: Удирдах зөвлөлийн гишүүн (2008-) БОЛОВСРОЛ Ратгерс, Нью Жёрси мужийн Их сургууль, АНУ (1998-): Докторын кандидат, Улс төр судлалын танхим (Харьцуулсан улс төр, Жендэр судлал, Улс төрийн онол). Төв Европын Их сургууль, Будапешт, Унгар (1997-1998): Олон улсын харилцаа, европ судлалын M.A.