• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

"Хөгжлийн бэрхшээл ба Жендэрийн тэгш байдал" сургалт 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамддаг асуудлыг шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэхэд нөлөөллийн ажиллагаа явуулах, иргэдийг чадавхжуулах, эрхийнхээ төлөө тэмцэх, идэвх, оролцоог сэргээх, хууль эрх зүйн мэдлэг, ойлголтыг бататгах чиглэлээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс "Тэгш нийгэм холбоо" төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж ирсэн билээ. Байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд 2019 оны 06 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд "Хөгжлийн бэрхшээл ба Жендэрийн тэгш байдал" сургалтыг зохион байгуулж байна.

Сургалтад тус төрийн бус байгууллагын орон нутаг дахь салбар зөвлөлийн гишүүд, ХЭҮК-ын 21 аймаг дахь төлөөлөл оролцож, жендэрийн тэгш байдлын талаарх олон улсын эрх зүйн зохицуулалт, жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт ба жендэрт суурилсан хүчирхийлэл
хүний эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал зэрэг сэдвээр мэдээлэл сонсч, харилцан туршлага солилцож байна. Энэ удаагийн сургалтын зорилго нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох арга зүйд суралцуулах явдал байлаа.