• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

21 986 хүнд 744,8 цагийн сургалт явууллаа

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс 2019 онд нийт 744.9 цагийн сургалтыг 21,986 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа. Үүнээс ХЭҮК-ын төвийн ажилтнууд нийт 96 удаагийн 322 цагийн сургалтаар 6,890 хүнд, орон нутаг дахь ажилтнууд 422.9 цагийн сургалтыг 15,096 хүнийг хамруулан тус тус зохион байгуулжээ.