• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

ХЭҮК-ын эрх бүхий ажилтны мэдээлэл

Нэр: Э.Мөнхзул

Албан тушаал: Референт

Холбоо барих утас: 51-262931

Цахим шуудан: e.munkhzul@nhrcm.gov.mn

Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

Даваа-Баасан

10:00-15:00

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-2023
Үзэх
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай 2018 оны байдлаар
Үзэх
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2018 оны байдлаар
Үзэх
Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай 2017 оны эхний хагас жилээр
Үзэх
Төрийн албаны зөвлөлийн дүгнэлт 2017 оны эхний хагас жилээр
Үзэх
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2016 оны тайлан
Үзэх
2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
Үзэх
"Албан тушаалтан дипломат журмаар бэлэг авах, тайлагнах, зарцуулах журам"-ыг хэрэгжүүлэх талаар АТГ-аас ирүүлсэн зөвлөмж
Үзэх
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2015 он
Үзэх
Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2014 он
Үзэх
Комиссоос хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалт 2016
Үзэх
Комиссоос хийж гүйцэтгэх хяналт, шалгалтын жагсаалт 2015
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2015
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2014
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос Авилгатай тэмцэх чиглэлээр явуулсан үйл ажиллагааны тайлан 2013
Үзэх
Авилгатай тэмцэх газраас Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст 2017 онд өгсөн зөвлөмж
Үзэх
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын үйл ажиллагаан дахь нууцын журам
Үзэх