• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Нийгмийн даатгалаас олгосон тэтгэвэр тэтгэмж, төлбөрийн талаарх мэдээлэл

2020 оны эхний 8 сард Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2020 оны эхний улиралд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2019 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2018 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2017 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2016 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2015 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх
2014 онд Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авсан ажилтнуудын жагсаалт
Үзэх