• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Эвлэрүүлэн зуучлал

Нийт 1 мэдээнээс 1-1-г харуулж байна

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа

2013-02-20
Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд Комиссоос гомдол шийдвэрлэхтэй холбоотой бүрэн эрхийг баталгаажуулж ...