• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Дархан-Уул аймагт 33 иргэнийг тусгаарлан ажиглаж байна

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг боомтоор дамжин Дархан-Уул аймагт ирсэн 21 иргэнийг 3 дугаар сарын 02-ны өдөр 21 иргэнийг 3 дугаар сарын 03-ны өдөр ажиглан тусгаарлах байранд 14 хоногийн хугацаатай тус тус байрлуулсан.

Тусгаарлагдсан 33 хүний биеийн байдал хэвийн байна.

Эх сурвалж: Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газар