• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Хамтын хүчээр Ковид-19 коронавируст халдвараас урьдчилан сэргийлье

Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд өнөөдөр буюу (2020.05.18) байдлаар ажиглан тусгаарлах байранд 135 иргэн байна. Монгол Улсын Үндсэн хуулинд заасны дагуу Эрүүл мэндээ хамгаалах нь иргэн бүрийн журамт үүрэг мөн.

Ковид-19 корнавирусын халдвараас хамтын хүчээр сэргийлье.

Хүний эрх, эрх чөлөө орон даяар, цаг ямагт, хүн бүрт...

Утас: 70370722, 7000-0222

Цахим хаяг: www.nhrcm.gov.mn