• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

Сургалт зохион байгууллаа

Аймгийн Архивын тасагын ажилтан албан хаагч нарт сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг ХЭҮК-т гомдол гарагах нь, Хүнийэрхийн үндсэн ойлголт ” сэдвийн хүрээнд 2016 оны 11 дугаар сарын 21-ны өдөр ХЭҮК-ын сэлэнгэ аймаг дахь ахлах мэргэжилтний өрөөнд зохион байгууллаа. Сургалтад 8 ажилтан албан хаагч оролцлоо.