• "Хүний эрх, эрх чөлөөг орон даяар, цаг ямагт хүн бүрт"

ГЭР БҮЛИЙНХЭЭ ТӨЛӨӨ "ОЙЛГОЁ ХҮНДЭЛЬЕ" АРГА ХЭМЖЭЭНД БАЙГУУЛЛАГУУД НЭГДСЭЭР БАЙНА

Хилийн цэргийн 0131-р ангийн офицер, ахлагч, байлдагч, ажилтнууд гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршгийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, гэр бүлийн харилцааны зан төлөвийг өөрчлөх эерэг мэдээлэл хүргэх Гэр бүлийнхээ төлөө "Ойлгоё хүндэлье" арга хэмжээнд хамрагдаж, жендэрийн талаарх ойлголттой болж, "Хайрын хэл"-д суралцаж, фэйсбүүк хаягныхаа профайл зурагны хүрээг сольж, "Цагаан туузтан" болж нэгдлээ.